Uitleg en werking navigatiesysteem GPS en auto

In de auto wordt een satelliet navigatiesysteem toegepast als een online routeplanner. Dit kan een vaste navigatie zijn maar ook een mobile. Ook is het mogelijk dat de navigatiesoftware op een smartphone is geïnstalleerd . Het komt zelf al voor dat een route planner wordt afgebeeld in de vooruit van de auto. Dit zijn allemaal systemen die de bestuurder helpen bij het bereiken van zijn bestemming. Vooraf geeft de bestuurder plaats, postcode en soms straat plus huisnummer op. De navigatie slaat aan het rekenen en bepaalt de ideale route. Dan vertrekt de bestuurder en het systeem checkt met behulp van GPS Global Positioning System (later meer hierover) voortdurend de positie, snelheid en rijrichting van het voertuig. Met deze informatie wordt berekend of het voertuig nog steeds de ideale route volgt en waar nodig wordt die ideale route bijgesteld. De bestuurder wordt terzijde gestaan door een LCD - schermpje waarop de aanwijzingen worden geprojecteerd. Daarnaast heb je het spraaksysteem, dat de aanwijzingen die op het schermpje staan ook nog een keer mondeling aan de bestuurder meedeelt.

Voordelen van een navigatiesysteem

De voordelen van een navigatiesysteem boven het traditionele kaartlezen zullen duidelijk zijn. De bestuurder kan zijn aandacht bij het verkeer houden. Hij hoeft niet meer te zoeken naar borden, zodat hij zijn volledige aandacht bij het verkeer houdt. Navigatiesystemen dragen dus ook zeker bij tot de verkeersveiligheid. Het risico dat iemand in druk stadsverkeer een kind aanrijdt, omdat hij even op de kaart zat te kijken is bijna uitgesloten. Een navigatiesysteem kan ook leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Vertegenwoordigers die de weg moeten zoeken zijn veel tijd kwijt met het zoeken van de weg. Tijd die ze beter kunnen besteden aan klantenbezoek. Een navigatiesysteem kan het zoekwerk aanzienlijk verminderen, zodat kostbare tijd wordt gewonnen. Ook topmanagers (hoog salaris), vrachtwagenchauffeurs en koeriers zullen met een navigatiesysteem veel tijd en geld kunnen besparen. Navigatiesystemen zijn dan ook niet meer weg te denken.

GPS en navigatie

In 1993 is het systeem dat bekend staat onder de naam Global Positioning System (GPS) operationeel geworden. Het bestaat uit een aantal satellieten die 24 uur per dag zeer nauwkeurig de positie van een object kunnen bepalen. De mogelijkheden hiervan zijn zeer divers. Schepen kunnen hun positie op zee veel beter (lees nauwkeuriger) bepalen, vliegtuigen zijn in staat hun positie, snelheid en hoogte te bepalen. Maar ook heel andere toepassingen zijn denkbaar. Landmeters kunnen hun voordeel ermee doen en zelfs bewegingen van de aardkorst zijn te meten. De grondslag voor de ontwikkeling van het GPS is begin jaren zeventig gelegd door het Amerikaanse leger. Men begon met de ontwikkeling van een wereldwijd punts bepalings - systeem wat uiteindelijk de naam NAVSTAR heeft gekregen, maar het meest bekend is onder de naam GPS. Hoewel GPS dus ontwikkeld is voor militaire doeleinden, blijkt dat vandaag de dag toch de commerciële toepassingen vele malen groter zijn.

GPS en satelliet navigatiesystemen

Een belangrijk onderdeel van een satellietnavigatiesysteem is ongetwijfeld het GPS. Het is in feite de basis van het hele systeem, omdat het GPS gedeelte ervoor zorgt dat de positie van het betreffende voertuig tot op enkele meters nauwkeurig kan worden bepaald. Constant wordt door een net van satellieten bepaald waar het voertuig zich bevindt, met welke snelheid het zich voortbeweegt en in welke richting. Een satellietnavigatiesysteem voor auto’s gebruikt deze informatie in combinatie met software waarop wegenkaarten zijn vastgelegd. De combinatie van het GPS en de navigatie software maakt het mogelijk een ideale route te bepalen en deze tevens elke seconde bij te stellen en aan te passen aan de omstandigheden. Als een chauffeur dus afwijkt van de geplande route is het navigatiesysteem in staat om vliegensvlug een nieuwe route te bepalen en op basis daarvan de chauffeur terzijde te staan met aanwijzingen omtrent de te volgen route.

Hoe werkt en meet GPS?

Het hele meetprincipe is gebaseerd op afstandmeting. De GPS - satellieten zenden voortdurend hun positie uit en zij zijn daartoe uitgerust met zeer precieze klokken (een nanoseconde komt overeen met 30 meter). Omdat de meeste gebruikers van een systeem dat op basis van GPS werkt geen beschikking hebben over zulke nauwkeurige apparatuur wordt er een klokfout van de ontvanger mee geschat. Om de positie van een object te bepalen zijn in principe drie afstanden voldoende. Maar de eerder genoemde klokfout bij de ontvanger maakt het noodzakelijk een vierde afstand te meten. Omdat de ontvanger dus altijd binnen bereik van vier satellieten moet zijn, is het noodzakelijk gebruik te maken van 24 satellieten.

GPS en de toekomst

De laatste jaren hebben zich grote ontwikkelingen afgespeeld op het gebied van GPS’en en navigatiesystemen. 50 jaar geleden was het alleen mogelijk om posities te bepalen met een afwijking van enkele kilometers, terwijl er tegenwoordig op enkele meters nauwkeurig de positie van een object kan worden berekend. De trend is dat de nauwkeurigheid alleen nog maar toe zal nemen. Mensen en objecten worden hiermee op een snelle manier getraceerd. Denk bijvoorbeeld aan vermiste personen en gestolen auto’s die met behulp van GPS opgespoord kunnen worden.

Onderwerp gerelateerde artikelen

diagnose aansluiting
Aansluitpunt uitlezen auto: Doordat er steeds meer elektronica in de auto van de laatste jaren is verwerkt en deze helaas ook storingen met zich meebrengen, kan de auto tegenwoordig uitgelezen worden. Omdat alle informatie in de auto computer wordt opgeslagen kan Indien zich een probleem voordoet de ECU (Electronic control unit) ofwel de computer Lees hier meer over plaats aansluiting diagnose stekker.
Verbranding motor
Verbranding motor: De automotoren van tegenwoordig lopen op benzine, elektriciteit, diesel of gas (LPG). De meest gebruikte brandstof op dit moment is benzine, maar er worden steeds meer auto’s met een dieselmotor verkocht. In andere landen, zoals Frankrijk en Italië is het marktaandeel diesels vele malen groter dan in Nederland. Daar heeft 80% van alle verkochte Lees hier meer over verbranding motor.
eCall system
eCall system: De term eCall staat voor emergency Call, ofwel noodoproep in het Nederlands. Het is een elektronisch systeem dat een oproep naar een alarmcentrale kan plaatsen als er een ongeluk is gebeurd. De alarmcentrale zal vervolgens via het systeem proberen in contact te komen met de inzittenden van de auto om te bepalen hoe zij eraan toe zijn. Als er niet wordt Lees hier meer over eCall systeem.
kabelboom
Kabelboom auto: De kabelboom ligt verspreid door de auto, maar met name onder het dashboard van de auto. Vanuit het dashboard loopt de kabelboom naar de motorruimte en tot aan de achterlichten van de auto. De kabelboom ligt dan over de vloer weggewerkt onder de vloerbekleding. Bij met name moderne auto’s is dit het netwerk naar alle ECU opties Lees hier meer over de kabelboom van de auto.
gps tracker
GPS track en trace systeem: We horen in de autowereld regelmatig de term GPS track en trace systeem. Met name exclusieve auto’s hebben vaak een dergelijk systeem ingebouwd. Denk ook aan bedrijven die exclusieve auto’s verhuren en graag willen weten waar deze auto’s zich bevinden. En zo ook bij diefstal gemakkelijker te traceren zijn. Het plaatsen Lees hier meer over GPS track en trace systeem.
elektronische systemen
Afkortingen elektronisch aangestuurde systemen auto: De auto kent vele technische snufjes. Zo zie je bij de aankoop van een auto ook allerlei afkortingen van aanwezige techniek staan. Denk daarbij aan ABS, ASR, ESP, TCS, ASC, ETC, ETS, ESC, DSC, VDC, DSTC, PSM, VSA, VSC EBA, EBD, EBV en BAS. Een ding staat vast, al deze technische toevoegingen Lees hier meer over afkortingen elektronische systemen auto.
dashcam auto
Raakt de dashcam snel ingeburgerd? Er zijn een aantal goede redenen om een dashcam aan te schaffen. Sommigen gebruiken het om het gedrag van hun medepassagiers in de gaten te houden, anderen gebruiken extra functies van hun dashcam, bijvoorbeeld het waarschuwen voor een snelheidscontrole. De meeste automobilisten leggen er foto's en film Lees hier meer over dashcam auto.
relais auto
Wat zijn en waar bevinden zich de relais bij mijn auto: U wilt een of meerdere relais van de auto op werking controleren. Maar u weet niet waar de relais zich bevinden of waarvoor welke relais dient. Wellicht bekend bij u is een relai een door een elektromagneet bediende schakelaar. Als er twijfel is of een relai wel of niet schakelt is dit eenvoudig te controleren door tijdens Lees hier meer over auto relais.
Storingscode uitlezen
Storingscode auto uitlezen: Door de elektronica is de auto van tegenwoordig een stuk comfortabeler maar vooral ook ingewikkelder geworden wanneer er zich problemen voordoen is het bijna niet meer te doen de storing met een multimeter en de bijbehorende elektrische schema's op te lossen. Daarom is het steeds vaker nodig maar vooral ook handig en wat te denken van Lees hier meer over uitlezen auto.
aps-turbo
kroon-oil
shortlease
vdhtools.nl
KHM katalysators
winparts.nl
autoverleden
nha
Autoverleden logo

Autoverleden – schadeverleden via kenteken of chassisnummer opvraagbaar.

autoverleden.nl
OBDwarenhuis

Zelf je auto uitlezen? en opzoek naar deskundig advies? De oplossing voor uw diagnoseprobleem!

OBDwarenhuis.nl