LPG gas G3 autogas installatie

De benzinemotor maakte een grote evolutie door. Er werd van de carburator overgestapt naar de elektronische injectie omdat deze een betere dosering en timing van de brandstoftoevoer toeliet. Daaraan werd nog een katalysator met lambdasonde gekoppeld om de schadelijke uitstoot verder te verminderen. De bouwers van LPG - installaties wilden dit milieuvoordeel behouden. Daarom werd het klassiek gas verdampsysteem uitgerust met een computer die de gegevens van de lambdasonde kan verwerken. Een volgende fase werd een zelflerend systeem. Zo’n installatie is van buitenaf niet meer instelbaar en dus ook niet meer extern onregelbaar. Dit systeem past zich automatisch aan op de rijstijl van de chauffeur, de mengselsamenstelling van de LPG en de veroudering van de motor (vervuilde filters en slijtage). Dergelijk systeem voldoet aan de strenge G3-norm die Nederland gebruikt om LPG -installaties te beoordelen. Daarnaast zijn er ook meerpunt injectie systeem ontwikkeld voor LPG.

Wat kan er technisch aan een autogas installatie verkeerd gaan

De LPG - autogas installatie kan problemen veroorzaken wanneer deze niet is aangepast aan de wagen of slecht geplaatst is. Voor sommige auto’s is een LPG - autogas installatie zelfs ten stelligste af te raden. De technische problemen bij een niet aangepast LPG - systeem doen zich voor bij het inlaatsysteem, de katalysator en de kleppen van de motor.

Autogas installatie en het inlaatsysteem

Het gasdamp aanzuigsysteem gebruikt de toevoerleidingen (die bij een wagen met injectiemotor enkel bedoeld zijn om lucht aan te voeren naar de motor) ook voor het aanvoeren van het gas. In deze toevoerleidingen hangt dus een brandbaar mengsel van gas en lucht. Door een slechte ontsteking of een onvolledige verbranding van het aangevoerde gas, kan er een onregelmatige ontploffing volgen. Inlaatcollector, de luchtmassasensor, het luchtfilterhuis en de kunststoffen toevoerleidingen lopen risico op ernstige schade.

Backfire: (terugslag van een vlam richting luchtfilter) zorgt niet altijd voor problemen, maar sommige auto’s zijn er zeer gevoelig voor. In zulke auto’s mag dus nooit een gasdamp aanzuigsysteem geïnstalleerd worden. Het LPG meerpunt -injectiesysteem kent dit probleem niet omdat het gas wordt geïnjecteerd vlak voor de inlaatklep van elke afzonderlijke cilinder.

Autogasinstallatie en katalysator

De katalysator loopt gevaar bij een te hoge verbrandingstemperatuur. Bij een slechte afstelling kan de temperatuur van de motor oplopen en dus ook de uitlaatgassen die de katalysator passeren. Hierdoor kan de katalysator schade oplopen. Een andere mogelijkheid is dat niet verbrand gas in de uitlaat tot ontbranding komt en de katalysator vernielt. Een goed afstelling van de LPG gasinstallatie is dus essentieel.

Autogas en kleppen van de motor

De kleppen en klepzittingen van de motor zijn gevoeliger voor slijtage want LPG smeert weinig. In benzine is een additief toegevoegd waarmee de kleppen worden gesmeerd en dat is niet aanwezig bij LPG. De kleppen van sommige motoren zijn niet hard genoeg om deze extra belasting probleemloos te doorstaan. Soms wordt in een zelfde model de kwaliteit van het materiaal van de kleppen aangepast, zodat dezelfde wagen van dat specifieke bouwjaar ongeschikt wordt voor ombouw naar LPG.

LPG - installateur en erkenningsysteem

Een erkenningsysteem van autogas installateurs. Worden speciale eisen gesteld aan de inrichting van de werkplaats en de technische kennis van de monteurs. Een examen moet oordelen over de toewijzing van de erkenning als installateur. Hierin is opgenomen dat de LPG - installatie de goede werking van de motor niet mag schaden. Daarmee wordt duidelijk vastgelegd dat het onder de verantwoordelijkheid van de installateur valt. De LPG - installatie moet aangepast zijn aan het voertuig. De installatie mag na ombouwen geen voortijdige slijtage veroorzaken of aanleiding zijn tot een hoger emissieniveau van de motor.

Autogas installatie en G3-norm

De LPG - installaties moeten een uitstoot halen die 30% onder deze limietwaarde ligt om een G3 keurmerk te krijgen. In de praktijk is de uitstoot van de moderne benzinemotoren echter in veel gevallen reeds 50% lager dan de Euro II eisen. Vandaar dus dat je strengere eisen moet stellen aan een LPG - installatie wil men met het aanmoedigen van LPG ook een positief effect bereiken voor het milieu. Om dit effect te bereiken moet een G3 installatie lambda gelinkt en zelflerend zijn. Ook mag er geen instelschroef aanwezig zijn omdat we niet willen dat achteraf iemand het geheel verkeerd zou afstellen.

Onderwerp gerelateerde artikelen

Verbranding motor
Verbranding motor: De automotoren van tegenwoordig lopen op benzine, elektriciteit, diesel of gas (LPG). De meest gebruikte brandstof op dit moment is benzine, maar er worden steeds meer auto’s met een dieselmotor verkocht. In andere landen, zoals Frankrijk en Italië is het marktaandeel diesels vele malen groter dan in Nederland. Daar heeft 80% van alle verkochte Lees hier meer over verbranding motor.
brandstof
Brandstofinspuiting of brandstofinjectie: Zorgt bij een verbrandingsmotor voor vervoer van vloeibare brandstof in het inlaatspruitstuk,de verbrandingsruimte of een voorruimte daarvan. De werkwijze bestaat bij een dieselmotor uit het in de cilinder of voorkamer brengen van brandstof door een verstuiver, die de brandstof onder verhoogde druk door een Lees hier meer over brandstof inspuiting of injectie.
Werking dieselmotor
Werking dieselmotor: In dieselmotoren, die ook wel compressie ontsteking motoren worden genoemd, ontbrand de brandstof niet door een bougie maar gaat dat automatisch. Dit gebeurd omdat de lucht die is samengedrukt door de zuiger heel heet wordt en zo de diesel vanzelf laat ontbranden. Bij het opstarten van de dieselmotor is de lucht natuurlijk Lees hier meer over Werking dieselmotor..
Kleppen cilinderkop vervangen
Kleppen cilinderkop auto vervangen: Nadat u geconstateerd heeft dat er een probleem is met een of meerdere kleppen, bijvoorbeeld doordat u geen of een te lage compressie gemeten hebt (ook mogelijk koppakking probleem) Kunt u overgaan tot het demonteren van de cilinderkop en het verwijderen van de nokkenas(sen) vervolgens kunnen de kleppen verwijderd Lees hier meer over kleppen cilinderkop vervangen.
Inhouden en stotteren
Inhouden en stotteren: Was en is bij de auto een veel voorkomende storing waardoor u soms zelf met uw auto tot stilstand komt en vervolgens de auto niet meer aan de praat krijgt. Wat dan ook een welbekende storing is bij de auto pechhulpdienst.Bij de oudere auto’s waarbij geen of erg weinig elektronica aanwezig is, was en is de oorzaak van het Inhouden en stotteren vaak Lees hier meer over inhouden en stotteren auto.
Inlaatspruitstuk uitlaatspruitstuk
Inlaatspruitstuk en/of uitlaatspruitstuk lekkage: Omdat er voor de verbranding in de motor ook lucht nodig is zit er op een motor een inlaatspruitstuk de lucht die via het luchtfilter naar binnen komt wordt over de cilinders verdeeld. Het inlaatspruitstuk zit ter hoogte van de inlaatkleppen op de cilinderkop gemonteerd. De afstand en vorm van de Lees hier meer over Inlaat en/of uitlaatspruitstuk lekkage en reparatie.
Storingscode uitlezen
Storingscode auto uitlezen: Door de elektronica is de auto van tegenwoordig een stuk comfortabeler maar vooral ook ingewikkelder geworden wanneer er zich problemen voordoen is het bijna niet meer te doen de storing met een multimeter en de bijbehorende elektrische schema's op te lossen. Daarom is het steeds vaker nodig maar vooral ook handig en wat te denken van Lees hier meer over uitlezen auto.
Tikkende kleppen
Tikkende kleppen: Wat zijn inlaat en uitlaat kleppen? De naam zegt het al via de Inlaatkleppen komt er brandstof de cilinders binnen en via de uitlaatkleppen verlaten de uitlaatgassen de cilinders weer, De aansturing van de kleppen gebeurd via de nokkenas of nokkenassen afhankelijk van het aantal kleppen per cilinder (meest voorkomend zijn de 8 of 16 klepper) deze Lees hier meer over tikkende kleppen.
aps-turbo
kroon-oil
shortlease
vdhtools.nl
KHM katalysators
winparts.nl
autoverleden
nha
Autoverleden logo

Autoverleden – schadeverleden via kenteken of chassisnummer opvraagbaar.

autoverleden.nl
OBDwarenhuis

Zelf je auto uitlezen? en opzoek naar deskundig advies? De oplossing voor uw diagnoseprobleem!

OBDwarenhuis.nl