LPG gas G3 autogasinstallatie:


De benzinemotor maakte een grote evolutie door. Er werd van de carburator overgestapt naar de elektronische injectie omdat deze een betere dosering en timing van de brandstoftoevoer toeliet. Daaraan werd nog een katalysator met lambdasonde gekoppeld om de schadelijke uitstoot verder te verminderen. De bouwers van LPG - installaties wilden dit milieuvoordeel behouden. Daarom werd het klassiek gasverdampsysteem uitgerust met een computer die de gegevens van de lambdasonde kan verwerken. Een volgende fase werd een zelflerend systeem. Zo’n installatie is van buitenaf niet meer instelbaar en dus ook niet meer extern ontregelbaar. Dit systeem past zich automatisch aan op de rijstijl van de chauffeur, de mengselsamenstelling van de LPG en de veroudering van de motor (vervuilde filters en slijtage). Dergelijk systeem voldoet aan de strenge G3-norm die Nederland gebruikt om LPG -installaties te beoordelen. Daarlangs zijn er ook meerpunt injectiesystemen ontwikkeld voor LPG.

Wat kan er technisch aan een autogas installatie verkeerd gaan:


De LPG - autogasinstallatie kan problemen veroorzaken wanneer deze niet is aangepast aan de wagen of slecht geplaatst is. Voor sommige auto’s is een LPG - autogasinstallatie zelfs ten stelligste af te raden. De technische problemen bij een niet aangepast LPG - systeem doen zich voor bij het inlaatsysteem, de katalysator en de kleppen van de motor.

Autogasinstallatie en het inlaatsysteem:


Het gasdamp aanzuigsysteem gebruikt de toevoerleidingen (die bij een wagen met injectiemotor enkel bedoeld zijn om lucht aan te voeren naar de motor) ook voor het aanvoeren van het gas. In deze toevoerleidingen hangt dus een brandbaar mengsel van gas en lucht. Door een slechte ontsteking of een onvolledige verbranding van het aangevoerde gas, kan er een onregelmatige ontploffing volgen. Inlaatcollector, de luchtmassasensor, het luchtfilterhuis en de kunststoffen toevoerleidingen lopen risico op ernstige schade.

Backfire: (terugslag van een vlam richting luchtfilter) zorgt niet altijd voor problemen, maar sommige auto’s zijn er zeer gevoelig voor. In zulke auto’s mag dus nooit een gasdamp aanzuigsysteem geïnstalleerd worden. Het LPG meerpunt -injectiesysteem kent dit probleem niet omdat het gas wordt geïnjecteerd vlak voor de inlaatklep van elke afzonderlijke cilinder.

Autogasinstallatie en katalysator:


De katalysator loopt gevaar bij een te hoge verbrandingstemperatuur. Bij een slechte afstelling kan de temperatuur van de motor oplopen en dus ook de uitlaatgassen die de katalysator passeren. Hierdoor kan de katalysator schade oplopen. Een andere mogelijkheid is dat niet verbrand gas in de uitlaat tot ontbranding komt en de katalysator vernielt. Een goed afstelling van de LPG gasinstallatie is dus essentieel.
Vervolg Pagina: Aanvullende Informatie/Voorbeelden/Gerelateerde Links.

Autogas en kleppen van de motor:


De kleppen en klepzittingen van de motor zijn gevoeliger voor slijtage want LPG smeert weinig. In benzine is een additief toegevoegd waarmee de kleppen worden gesmeerd en dat is niet aanwezig bij LPG. De kleppen van sommige motoren zijn niet hard genoeg om deze extra belasting probleemloos te doorstaan. Soms wordt in een zelfde modellijn de kwaliteit van het materiaal van de kleppen aangepast, zodat dezelfde wagen van dat specifieke bouwjaar ongeschikt wordt voor ombouw naar LPG.

LPG - installateur en erkenningsysteem:


Een erkenningsysteem van autogas installateurs. Worden speciale eisen gesteld aan de inrichting van de werkplaats en de technische kennis van de monteurs. Een examen moet oordelen over de toewijzing van de erkenning als installateur. Hierin is opgenomen dat de LPG - installatie de goede werking van de motor niet mag schaden. Daarmee wordt duidelijk vastgelegd dat het onder de verantwoordelijkheid van de installateur valt. De LPG - installatie moet aangepast zijn aan het voertuig. De installatie mag na ombouwen geen voortijdige slijtage veroorzaken of aanleiding zijn tot een hoger emissieniveau van de motor.

Autogas installatie en G3-norm:


De LPG - installaties moeten een uitstoot halen die 30% onder deze limietwaarde ligt om een G3 keurmerk te krijgen. In de praktijk is de uitstoot van de moderne benzinemotoren echter in veel gevallen reeds 50% lager dan de Euro II eisen. Vandaar dus dat je strengere eisen moet stellen aan een LPG - installatie wil men met het aanmoedigen van LPG ook een positief effect bereiken voor het milieu. Om dit effect te bereiken moet een G3 installatie lambda gelinkt en zelflerend zijn. Ook mag er geen instelschroef aanwezig zijn omdat we niet willen dat achteraf iemand het geheel verkeerd zou afstellen.
inhouden
Inhouden en stotteren: was en is bij de auto een veelvoorkomende storing waardoor u soms zelf met uw auto tot stilstand komt en vervolgens de auto niet meer aan de praat krijgt. Wat dan ook een welbekende storing is  bij de auto pechhulpdienst.Bij de oudere auto’s waarbij geen of erg weinig elektronica aanwezig is, was en is de oorzaak van het Inhouden en stotteren vaak........Lees hier meer over inhouden en stotteren auto.
motor auto
Verbranding motor: De automotoren van tegenwoordig lopen op benzine, elektriciteit, diesel of gas (LPG). De meest gebruikte brandstof op dit moment is benzine, maar er worden steeds meer auto’s met een dieselmotor verkocht. In andere landen, zoals Frankrijk en Italië is het marktaandeel diesels vele malen groter dan in Nederland. Daar heeft 80% van alle verkochte.......Lees hier meer over verbranding motor.
kleppen
Tikkende kleppen: Wat zijn inlaat en uitlaat kleppen? De naam zegt het al via de Inlaatkleppen komt er brandstof de cilinders binnen en via de uitlaatkleppen verlaten de uitlaatgassen de cilinders weer, De aansturing van de kleppen gebeurd via de nokkenas of nokenassen afhankelijk van het aantal kleppen per cilinder (meest voorkomend zijn de 8 of 16 klepper) deze.....Lees hier meer over tikkende kleppen.
stank benzinelucht dieseldamp
Sterke benzine diesel lucht in auto: Waarschijnlijk heeft u ook wel eens een benzine of diesel lucht in uw auto geroken. Met name net na, of tijdens het tanken is de kans groot dat er korte tijd een brandstof lucht in de auto ruikbaar is. Er is maar weinig brandstofdamp nodig om deze geur te doen verspreiden. Als het voor korte duur is zal het voor de meeste..... Lees hier meer over in auto aanwezige benzine of diesel.
energielabel en brandstofverbruik
Energielabel auto en brandstofverbruik: Zoals we vele energielabels kennen, bestaat er sinds januari 2001 ook een energielabel voor personenauto’s. Met de invoering van het energielabel, wil Europa de consument stimuleren om een energiezuinige auto aan te schaffen. Op het energie label staat informatie over het brandstofverbruik in vergelijking met het..... Lees hier meer over energielabel en brandstofverbruik.
benzine motor
Ontwikkeling - verbrandingsmotor: Al reeds in het begin van 1800 experimenteerden verschillende mensen met een verbrandingsmotor die op een gas/luchtmengsel liep. Hiervoor had men voertuigen die werkten op stoomkracht. Verbrandingsmotor die uitgevonden is door  Rivaz (1752-1828). Maar het idee voor dit type motor werd bedacht in 1673 door Huygens....Lees hier meer over ontwikkeling verbrandingsmotor.
elektrische auto
Elektrische auto: De autowereld is al langer op zoek naar aandrijfbronnen die geen of nauwelijks vervuiling uitstoten. Elektrische auto's lijken goede kansen te hebben. Deze types kampen echter technisch gezien met een niet onaanzienlijk probleem: de actieradius is klein en het prestatieniveau laag. Bovendien moet een dergelijke auto altijd een keer 'aan de stekker', waar..... Lees hier meer over de elektrische auto.
tips brandstof besparing
12 Tips en weetjes om brandstof uit te sparen: Dat autorijden erg duur is weten we, en dat daarvan de brandstof een grote kostenpost is weten we ook. Maar weet u ook dat je op verschillende eenvoudige manieren brandstof kunt besparen? Tip 1, Het kan niet vaak genoeg herhaald worden, maar controleer regelmatig de bandenspanning, bij een te lage bandenspanning de juiste........ Lees hier meer over brandstof besparing.
brandstof
Rijden op mest: Rijden op groen gas is net als elektrisch rijden een milieuvriendelijk alternatief voor rijden op fossiele brandstoffen als benzine en diesel. Auto's op groen gas scoren vooral goed voor het klimaat. De uitstoot aan het broeikasgas CO2 vermindert met 40 tot 90 procent ten opzichte van benzine, afhankelijk van de gebruikte grondstof voor groen gas..... Lees hier meer over alternatieve brandstof.
katalysator
Werking Katalysator: De katalysator bevindt zich voor in het uitlaatsysteem, vlak na de motor, onder de auto. Deze verwijderd de schadelijke en giftige gassen uit de uitlaatgassen. De katalysator bestaat eigenlijk uit twee soorten katalysatoren. De reductie - katalysator en de oxidatie - katalysator.Voor we beginnen met het uitleggen van de werking moet je weten dat in de....Lees hier meer over werking katalysator.
bougies
Elektrode afstand bougie: Om de verbranding in de cilinder tot stand te brengen hebben we een vonk van de bougie nodig. Op het moment dat in de cilinder het benzine lucht mengsel word samengeperst is voor de ontbranding de vonk van de bougie nodig. De bougie word gevoed door de bobine die een hoogspanning van ongeveer 10.000 volt naar de bougie..... Lees hier meer over elektrodeafstand bougie.
kilometerstand
Occasions met een hoge kilometerstand: Een mooie Auto voor een mooie prijs, Tja, en wat heeft de auto gelopen? is dat niet erg veel? de meeste relatief jonge Occasions die met een hoge kilometerstand worden aangeboden zijn ex lease auto's. .Vanaf 2014 is het knoeien met de kilometerteller van een personenauto of bestelauto strafbaar. Dat heeft het kabinet in..... Lees hier meer over occasions met een hoge kilometerstand.
brandstof
Brandstofinspuiting of brandstofinjectie: zorgt bij een verbrandingsmotor voor vervoer van vloeibare brandstof in het inlaatspruitstuk,de verbrandingsruimte of een voorruimte daarvan. De werkwijze bestaat bij een dieselmotor uit het in de cilinder of voorkamer brengen van brandstof door een verstuiver, die de brandstof onder verhoogde druk door een... Lees hier meer over brandstof inspuiting of injectie.
autovandezaak
Auto van de zaak: Vanaf 2010 is de BPM omgezet in een heffing op basis van de absolute CO2-uitstoot. Er moet dan betaald gaan worden naar gelang de hoogte van de CO2 uitstoot. Hierbij wordt gewerkt met drie schijven, ieder met een eigen tarief. In 2013 resulteert dan nog een BPM van 62,5% van het niveau van 2007 die volledig zal zijn gebaseerd op CO2.... Lees hier meer over auto van de zaak.
tuning
Chip – Tuning: Chiptuning is de laatste jaren een belangrijke manier van opvoeren geworden. Voor diegene die geen idee hebben wat er met chiptuning bedoeld wordt volgt hier de uitleg. Het motormanagementsysteem van de auto is voorzien van een digitaal geheugen waar tabellen en rekenregels in zijn opgeslagen. De tabellen bevatten gegevens over de injectietijd....... Lees hier meer over chip tuning.
Sitemap:

Technische Informatie

Algemene Auto Informatie

Overige autoweetjes