Katalysator en werking daarvan:


De katalysator bevindt zich voor in het uitlaatsysteem, vlak na de motor of onder de auto. De katalysator van een auto zet de schadelijke stoffen die in uitlaatgas zitten om in stoffen zoals koolstofdioxide, stikstof en waterdamp. In de katalysator is een keramische blok aangebracht met kleine doorgangen wat eruit ziet als honingraat.

Het honingraat van een katalysator is geïmpregneerd met een combinatie van Platina en Rhodium, of met Palladium. Deze edelmetalen zorgen voor een chemische reactie zodat de schadelijke stoffen uit de uitlaatgassen worden omgezet in koolstofdioxide, stikstof en water. Nadat de reactie heeft plaatsgevonden verlaten de gezuiverde uitlaatgassen de uitlaat.


Katalysator en aanwezigheid van edelmetalen:


De edelmetalen die verwerkt zitten in een katalysator worden zelf niet verbruikt. Een katalysator is in de scheikunde ook een stof die een reactie veroorzaakt zonder dat deze zelf wordt verbruikt. Zelfs als de katalysator een storing aangeeft, kapot of verstopt is blijven er edelmetalen aanwezig in de katalysator.

Katalysator recycling:


Edelmetalen zijn vrij kostbare metalen die daarom worden teruggewonnen door recyclingbedrijven. Zelfs 90% van de katalysator kan worden hergebruikt. Het is daarom niet alleen goed voor het milieu maar levert op deze manier ook nog veel geld op, in sommige gevallen tot wel 250 euro. Meer informatie daarover kunt U hier vinden.

De schadelijke stoffen in uitlaatgassen van een verbrandingsmotor bestaan vooral uit: • Koolstofmonoxide (CO): Een giftig gas dat kleur- en geurloos is, waardoor je niet merkt dat je het inademt.

 • Onverbrande Koolwaterstoffen: Dit zijn giftige gassen die uit aardolie en aardgas worden gewonnen.

 • Stikstofoxiden (NO of NO 2): Dragen bij aan de vorming van smog en zure regen en ze veroorzaken irritaties bij de menselijke slijmvliezen.

 • Vervolg Pagina: Aanvullende Informatie/Voorbeelden/Gerelateerde Links.
  Nadat de uitlaatgassen door de katalysator zijn gegaan zijn de schadelijke stoffen die in de uitlaatgassen zitten omgezet in:

 • Stikstof (N 2): De lucht die wij inademen bestaat voor 78 procent uit dit gas. Dit gas is dus niet schadelijk of giftig.

 • Koolstofdioxide (CO 2): Dit gas ademen wij als mens zelf ook uit. Je zou zeggen dat het dan geen schadelijk gas is, maar dat is het toch wel. Het is de veroorzaker van het broeikaseffect. Het wordt door de industrie, door auto’s en door mensen uitgestoten. Kooldioxide is weliswaar slecht voor het milieu maar wordt in deze in een geringe hoeveelheid omgezet en is daardoor minder schadelijk dan koolstofmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen en stikstofoxiden.

 • Waterdamp (H 2O): Dit gas ontstaat bij de ontbranding, doordat de waterdamp deeltjes (H) zich combineren met zuurstofdeeltjes (O).
 • Er worden in een auto 2 verschillende soorten katalysatoren gebruikt, de reductie-katalysator en de oxidatie-katalysator.

  De reductie - katalysator:


  Deze verminderd de hoeveelheid van schadelijke en giftige gassen. Het is een plaat met een honingraat - patroon erin. Deze vormen kanaaltjes die van binnen bedekt zijn met edelmetalen, zoals platina, rhodium of palladium. (Dit zijn de eigenlijke stoffen die een reactie veroorzaken; de katalysatoren)

  Het edelmetaal in de kanaaltjes van de katalysator grijpt twee moleculen stikstofoxide (dus 2 keer een molecuul NO) vast en haalt ze uit elkaar. Je krijgt hierdoor dus 2 keer de ‘N’ en 2 keer de ‘O’. Het edelmetaal zorgt er dan voor dat de ‘O’-tjes en de ‘N’-etjes paren vormen (‘O 2’ en ‘N 2’)

  Hierboven heb je kunnen lezen dat stikstof een onschadelijk gas is en oxide, oftewel zuurstof, ook. Stikstof is ‘N 2’ (2 keer de ‘N’) en zuurstof is ‘O 2’ (2 keer de ‘O’). De katalysator heeft er dus voor gezorgd dat twee moleculen van een schadelijk gas, twee moleculen van een onschadelijk gas worden.

  De oxidatie - katalysator:


  Deze vermindert de uitstoot van koolstofmonoxide en onverbrande koolwaterstoffen.

  Dit onderdeel is hetzelfde opgebouwd als de reductie - katalysator en heeft ook Platina i.c.m. Rhodium of Palladium als katalysator.

  De reactie die deze katalysator veroorzaakt, werkt hetzelfde als de reductie - katalysator, alleen hier pakt hij steeds twee keer CO (koolstofmonoxide)en één keer O 2 (zuurstof).

  Deze zuurstof komt als volgt in de katalysator:


  Voordat zuurstof in de motor komt, vertelt een zuurstofsensor dat een deel daarvan naar de katalysator moet, en die zuurstof wordt bij de oxidatie - katalysator toegevoegd.

  In het filmpje ziet u hoe de katalysator is opgebouwd.

  uitlaat lambsasonde onderdelen

  uitlaat
  Uitlaat - demper vervangen: Een lekkende uitlaat herstellen of vervangen is een reparatie die je mits je een beetje handig bent prima zelf kunt uitvoeren.  Als er twijfel is of de uitlaat wel of niet lekt is dit te controleren door de uitlaat een korte tijd af te sluiten. Dit doet je door bijvoorbeeld een doek tegen de uitlaat te houden. Zo is door het gesis goed.... Lees hier meer over het vervangen van een uitlaatsysteem.
  lambdasonde
  Werking Lambdasonde: ook wel lambda genoemd is een sensor die in de uitlaatpijp gemonteerd is. Deze meet het zuurstofgehalte in je uitlaatgassen.De lambdasonde is een variabele weerstand. Deze meet dan ook het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen. Bij moderne auto's ziet men vaak twee in plaats van een lambdasonde in het uitlaatsysteem.De computer......Lees hier meer over werking lambdasonde.
  uitlaatsysteem
  Werking - Vervangen Uitlaat systeem: Het uitlaatsysteem onder uw auto vervult een aantal belangrijke functies. De uitlaat voorkomt geluidshinder door het lawaai van de motor te dempen, verbetert de prestaties van de motor door de juiste tegendruk te bieden en vermindert de milieubelasting door via een chemische reactie schadelijke stoffen in onschadelijke......Lees hier meer over werking uitlaatsysteem.
  uitleg werking onderhoud roetfilter
  Roetfilter schoonmaken of vervangen - functie roetfilter: Omdat er bij een dieselmotor tijdens de verbranding roetdeeltjes ontstaan zijn met name de dieselauto’s van de laatste jaren uitgerust met een roetfilter, ook wel bekend als DPF (Diesel Partikel Filter). Een roetfilter is een filter gemonteerd tussen het uitlaatsysteem van de auto en die dus alleen bij diesel auto’s...... Lees hier meer over werking en onderhoud roetfilter.
  apk
  APK keuring: Uw auto moet voor de APK keuring en u wilt zelf controles - reparaties uitvoeren? Autogordels zijn verplicht voor auto’s vanaf 01-01-1971, in oudere auto’s hoeven ze dus niet in te zitten. Wanneer dit wel het geval is moeten ze goed werken, mogen ze niet gescheurd zijn, en moeten ze deugdelijk aan de carrosserie bevestigd zijn. In de auto’s na 01-01-1971 moeten....... Lees hier meer over APK keuring.
  motor auto
  Verbranding motor: De automotoren van tegenwoordig lopen op benzine, elektriciteit, diesel of gas (LPG). De meest gebruikte brandstof op dit moment is benzine, maar er worden steeds meer auto’s met een dieselmotor verkocht. In andere landen, zoals Frankrijk en Italië is het marktaandeel diesels vele malen groter dan in Nederland. Daar heeft 80% van alle verkochte.......Lees hier meer over verbranding motor.
  auto filters
  Soorten filters auto: Er moet het een en ander gefilterd worden om de motor goed te laten functioneren  en onnodige slijtage tegen te gaan. Maar ook de lucht die de auto inkomt wordt gefilterd.  Rond de motor van de auto bevinden zich de meeste filters. Waar zitten deze filters en waar dienen ze voor?  We lopen in het kort door deze filters heen. Verder op de pagina.... Lees hier meer over alle filters in uw auto.
  zelf lambdasonde vervangen
  Lambdasonde vernieuwen - demonteren lambdasonde: Als bij het vermoeden of door middel van uitlezen geconstateerd wordt dat de lambdasonde niet werkt, zal als eerste de aansluiting gecontroleerd moeten worden op vervuiling (slecht contact). Ook bestaat de kans dat de korte kabeltjes aan de lambdasonde beschadigt zijn. Als dit niet het geval is, zal..... Lees hier meer over het vervangen van een lambdasonde.
  Sitemap:

  Technische Informatie

  Algemene Auto Informatie

  Overige autoweetjes