Slechte oliedruk - oliepomp controleren oliepomp vervangen?Het door het motorblok pompen van de motorolie is vergelijkbaar met het door het menselijk lichaam pompen van bloed. Zoals bij het menselijk lichaam alle organen moeten worden voorzien van bloed, moeten bij een motorblok alle draaiende onderdelen worden voorzien van motorolie. De oliepomp is hierbij het hart van de motor. Deze oliepomp bevindt zich onder in de motor of nog beter in de carterpan van de motor. In deze zelfde carterpan eindigt de oliepeilstok om het olie niveau te meten. De oliepomp hangt met zijn oppomp gedeelte voorzien van een zeef om geen vuil mee op te pompen in de motorolie. Op deze wijze wordt de motorolie naar alle draaiende delen van de motor gepompt. Zo ook naar het bovenste gedeelte van de motor zoals bijvoorbeeld de nokkenassen die helemaal boven in de motor liggen. Er van uitgaande dat er voldoende motorolie in de motor aanwezig is kunnen er altijd andere problemen met het oliedruk systeem aan de hand zijn. Zoals de bloeddruk te hoog of te laag kan zijn, kan ook de oliedruk te hoog of te laag zijn. Echter een te hoge oliedruk komt zo goed als niet voor.Dit probleem kan zich enkel voordoen als het aanwezige overdrukventiel niet open gaat. Gezien de eenvoudige constructie gebeurt dit nooit of zeer zelden. Een te lage oliedruk komt daarintegen wel meer voor. Een te lage oliedruk wordt vaak opgemerkt doordat het olielampje brand of knippert. De reden van het brandende olielampje kan meerdere oorzaken hebben.

Oorzaak branden of knipperen olielampje:


Als het olielampje brand, of er zijn andere mogelijke oliedruk problemen, is het mogelijk de oliedruk te meten. De aansluiting voor het meten van de oliedruk is de plaatst waar de oliedruk sensor in het motorblok is gemonteerd. Door deze te verwijderen is het mogelijk een oliedrukmeter aan te sluiten. De gemeten oliedruk kan dan vergeleken worden met de door de fabrikant voorgeschreven oliedruk. Door het meten van de oliedruk kunt u oorzaken als een versleten oliepomp, verstopte zeef oliepomp of versleten draaiende delen uitsluiten. Omdat een niet juiste motorolie de meetresultaten kan beïnvloeden, is het wel belangrijk dat in het motorblok de juiste motorolie aanwezig is.


Knipperend olielampje bij laag toerental:


Een andere indicatie van een mogelijk minder goed aanwezige oliedruk is dat het olielampje bij warm weer (motorolie dunner) af en toe opflikkert. Dit zal dan met name bij een stationair draaiende motor zichtbaar zijn. Ook bij een sterk vervuilde oliefilter en motorolie kan het olie lampje af en toe oplichten. Ook dan gebeurd dat met name bij een laag toerental. Een knipperend olielampje kan echter ook de oorzaak zijn van een niet goed werkende oliedruksensor. Daarlangs is het verstandig de kabel naar de oliedruksensor te controleren op een kabelbreuk of mogelijke sluiting. Ook het dicht slippen van oliekanalen kan de oliedruk beïnvloeden. Zo is het mogelijk alvorens de motorolie te verversen het motorolie systeem te reinigen. Het meest bekende product daarvoor is flush (inwendige motorblok reiniger). Als u twijfelt over de oliedruk is het verstandig deze te meten of te laten meten. Een te lage oliedruk kan flinke schade aan de motor veroorzaken.
Vervolg Pagina: Aanvullende Informatie/Voorbeelden/Gerelateerde Links.

Oliepomp vervangen:


Mocht u de oliepomp willen vervangen zal het carter van het motorblok verwijderd moeten worden. Bij sommige auto’s zal na het aftappen van de motorolie de carterpan gemakkelijk te verwijderen zijn. Maar het kan ook heel lastig zijn doordat er bijvoorbeeld een chassisbalk in de weg zit. Omdat de oliepomp naar beneden in het carter hangt zal de carterpan vergenoeg moeten kunnen zakken om vervolgens de oliepomp te kunnen verwijderen. Het verwijderen van een oliepomp is over het algemeen niet zo heel veel werk.
Wynn's super charge
olielekkage
Olielekkage koelvloeistof lekkage: De meeste mensen hebben het wel eens meegemaakt die vervellende olievlekken onder de auto. Soms in de vorm van enkel e druppels maar soms ook erg extreem. Hoe nu vast te stellen waar de olie lekkage vandaan komt. Stel als eerste vast of het wel om een olie lekkage gaat en niet om koelvloeistof lekkage van het... Lees hier meer over Olielekkage koelvloeistof lekkage.
olie verversen
Olie verversen en oliefilter vervangen: Kan ik zelf de olie van mijn auto verversen en het olie filter vervangen? Je hoeft niet heel erg technisch aangelegd te zijn om zelf de olie van uw auto te verversen en het olie filter te vervangen. Daarbij komt dat je de afgelopen olie kosteloos bij de milieu straat kan afgeven. Laat voordat je de olie aftapt de motor eerst..... Lees hier meer over olie verversen en oliefilter vervangen.
kleppen
Tikkende kleppen: Wat zijn inlaat en uitlaat kleppen? De naam zegt het al via de Inlaatkleppen komt er brandstof de cilinders binnen en via de uitlaatkleppen verlaten de uitlaatgassen de cilinders weer, De aansturing van de kleppen gebeurd via de nokkenas of nokenassen afhankelijk van het aantal kleppen per cilinder (meest voorkomend zijn de 8 of 16 klepper) deze.....Lees hier meer over tikkende kleppen.
oliekeerring
Oliekeerringen: en wat is de mogelijke oorzaak van lekkende oliekeerringen? Bij oliekeerringen gaat het om afdichting van draaiende en gelijk ook stilstaande onderdelen. Om elke as die vanuit het motorblok naar buiten komt bevind zich een afdichtings keerring. Zo wordt er voor het afdichten van een krukas of nokkenas ook gebruik gemaakt van een keerring.....Lees hier meer over lekkende oliekeerringen.
hoe zelf carter auto vervangen
Carterpan vervangen: Het vervangen van een carter zal per auto een klein verschil maken. Natuurlijk zal als eerste de motorolie moeten worden afgetapt. Om bij de bouten of moeren van het carter te komen zal er mogelijk eerst een kunststof afdekplaat verwijderd moeten worden. De carterpan zit met erg veel boutjes of moertjes vastgedraaid..... Lees hier meer over het vervangen van een carterpan.
klepstoters
Hydraulische klepstoters: De in en uitlaat kleppen van de motor kunnen Buiten hydraulische klepstoters  ook op andere manieren via de nokkenas worden aangestuurd. Mede afhankelijk van de positie van de nokkenas is de overbrenging voor het openen en sluiten van de kleppen anders. Zo kennen we de laagliggende en bovenliggende nokkenas......Lees hier meer over hydraulische klepstoters.
motorolie bijvullen en peilen
Motorolie controleren en zelf bijvullen: Motorolie controleren gebeurd bij de meeste auto’s door te peilen met de in het motorblok aanwezige peilstok. Het gedeelte waarmee de peilstok eruit getrokken wordt, is over het algemeen rood van kleur. Dit is gedaan zodat de locatie van peilstok gemakkelijk gevonden kan worden. Er zijn ook auto’s waarbij de motorolie.... Lees hier meer over motorolie bijvullen en peilen.
koppakking
Vervangen koppakking: Lekke koppakking, de meeste mensen kennen deze uitpraak wel maar wat houd het in en waar bevindt deze zich? De koppakking zit tussen het motorblok en de cilinderkop. Op de cilinderkop zit weer de kleppendeksel. Men verwart de koppakking ook nog wel eens met de kleppendeksel pakking.Wij proberen in het kort uitleg te geven wanneer......Lees hier meer over vervangen koppakking.
hoog overmatig olieverbruik
Hoog olieverbruik en mogelijke oplossing: u heeft geconstateerd dat het olie niveau van de motor van uw auto ver beneden peil staat. Alvorens er allerlei acties worden ondernomen is het verstandig eerst in kaart te brengen hoeveel olie de motor van uw auto daadwerkelijk verbruikt en of het olieverbruik acceptabel is. Dit kunt u doen door het...... Lees hier meer over mogelijke oorzaak overmatig olieverbruik.
auto gereedschap
Gereedschap - auto – speciaal - gereedschap: Bijna elke automonteur of hobby sleutelaar is tijdens een reparatie wel eens vastgelopen omdat deze met standaard gereedschap niet meer verder kon. Dit omdat bij verschillende auto merken bij bepaalde reparaties speciaal gereedschap noodzakelijk is, dit wil niet altijd zeggen dat het met standaard gereedschap.... Lees hier meer over speciaal gereedschap.
onderrhoud
Zelf auto onderhouden en repareren: Zelf je auto onderhouden en/of repareren behoort voor technisch aangelegde mensen zeker tot de mogelijkheden. En gezien de hoge garagerekeningen brengt het al snel een leuke verdienste met zich mee. Natuurlijk weet .u voor u zelf of u in staat bent bepaalde onderhoud en reparatie werkzaamheden zelf uit... Lees hier meer over zelf auto onderhouden en repareren.
auto filters
Soorten filters auto: Er moet het een en ander gefilterd worden om de motor goed te laten functioneren  en onnodige slijtage tegen te gaan. Maar ook de lucht die de auto inkomt wordt gefilterd.  Rond de motor van de auto bevinden zich de meeste filters. Waar zitten deze filters en waar dienen ze voor?  We lopen in het kort door deze filters heen. Verder op de pagina.... Lees hier meer over alle filters in uw auto.
autoweetjes
Weetjes voor iedere automobilist: Controle punten en weetjes die in principe iedere automobilist behoort te weten. Zoals het olie peilen van de motor waar kan ik op de oliepeilstok zien of er voldoende olie in zit? Het is normaal dat de motor wat olie verbruikt, daarom moet het oliepeil op gezette tijden worden gecontroleerd. Bij het controleren moet de auto..... Lees hier meer over weetjes voor iedere automobilist.
Sitemap:

Technische Informatie

Algemene Auto Informatie

Overige autoweetjes