Werking en controleren Lambdasonde:De Lambdasonde ook wel lambda genoemd is een sensor die in de uitlaatpijp gemonteerd is. De sensor bestaat uit een speciaal hol huis, aan een zijde gesloten, waarvan het binnenste deel met de buitenlucht verbonden is, terwijl de buitenwand omstroomt wordt door hete uitlaatgassen. De sonde reageert op zuurstof in het uitlaatgas d.m.v. de opwekking van een spanningssignaal (variabele weerstand) Deze meet dan ook het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen. Bij moderne auto's ziet men vaak twee in plaats van een lambdasonde in het uitlaatsysteem. De computer (ECU) gebruikt de signalen die de lamda verstuurd om de brandstof verhouding samen te stellen (brandstof-lucht mengsel) De lambdasonde heeft een voorverwarming zodat deze snel reageert bij koude motor. De functie van de lambdasonde is met name voor een schone verbranding en dat er zo min mogelijk schadelijke uitlaatgassen worden uitgestoten. Het is dan ook mogelijk dat door een defecte lambdasonde (schadelijke stoffen) op den duur de katalysator kapot kan gaan. Conclusie: De katalysator heeft de lambdasonde nodig om goed te kunnen functioneren. Ook kan de auto bij een defecte lambdasonde meer brandstof gaan verbruiken.


Lambdasonde testen controleren: • Laat de motor tussen de 1500 en de 2000 tr/min draaien door het gaspedaal ligt in te drukken.

 • Let er op dat je de gaspedaal stabiel houdt, dus niet op en neer bewegen de motor zou nu zijn toerental stabiel moeten houden en mag dus niet schommelen!

 • Blijft de motor stabiel dan is er met de lambdasonde waarschijnlijk niets aan de hand.(zie levensduur)

 • De lambdasonde wekt zelf een spanning op deze varieert tussen de 0.1 en 0.9 volt. Als je met lopende motor de stekker verwijderd moet je op de plus en min (zwarte en grijze draad of aan de zwarte draad en de omhulling) een schommelende spanning tussen deze 0.1 en 0.9 volt meten. Als u deze waarde meet doet de lambdasonde zijn werk dus goed.

 • De verwarmingsweerstand kan met een losgekoppelde stekker via de witte kabels aan de kant van de lambdasonde gemeten worden, indien hoger dan 30 Ohm Lambdasonde vervangen.
 • Vervolg Pagina: Aanvullende Informatie/Voorbeelden/Gerelateerde Links.

  Levensduur Lambdasonde:


  De levensduur van een lambdasonde hangt af van div. factoren. Wordt er met de auto veel korte stukjes gereden, dan is de levensduur vaak korter. Bij veel snelwegkilometers gaat de lambdasonde langer mee. Ook de verwarming van de lambdasonde is belangrijk. Vervuiling door motorolie (olieverbruik) en slechte kwaliteit benzine verkort ook de levensduur van de lambdasonde. De werking van de lambdasonde is het best met diagnoseapparatuur en of goede multimeter/scoop te controleren.

  uitlaat lambsasonde onderdelen
  katalysator
  Werking Katalysator: De katalysator bevindt zich voor in het uitlaatsysteem, vlak na de motor, onder de auto. Deze verwijderd de schadelijke en giftige gassen uit de uitlaatgassen. De katalysator bestaat eigenlijk uit twee soorten katalysatoren. De reductie - katalysator en de oxidatie - katalysator. Voor we beginnen met het uitleggen van de werking moet je weten dat in de....Lees hier meer over werking katalysator.
  kabelboom auto
  Kabelboom auto: De kabelboom ligt verspreid door de auto, maar met name onder het dashboard van de auto. Vanuit het dashboard loopt de kabbelboom naar de motorruimte en tot aan de achterlichten van de auto. De kabelboom ligt dan over de vloer weggewerkt onder de vloerbekleding. Bij met name moderne auto’s is dit het netwerk naar alle ECU opties.... Lees hier meer over de kabelboom van de auto.
  sensoren
  Auto en Sensoren: Bij sensoren gaat het voornamelijk om de input die ook als signaalgever, voeler of opnemer aangeduid worden. De verwerking van deze elektrische signalen gebeurt in een centrale microcomputer regeleenheid (ECU) die door middel van geprogrammeerde mathematisch formules en kenvelden de beslissingen neemt en de actuatoren....Lees hier meer over auto en sensoren.
  katalysator controleren vervangen
  Katalysator vervangen: Als de katalysator rammelt, of dat na een uitlaatgastest blijkt dat de katalysator stuk is, zal deze vervangen moeten worden. Nu zal het per auto wel wat verschil maken maar het principe is hetzelfde. De katalysator bevind zich in het voorste gedeelte van het uitlaatsysteem, en is op dezelfde manier als de rest van het uitlaatsysteem gemonteerd...... Lees hier meer over het vervangen van een katalysator.
  toerental
  Stationair toerental afstellen: Een te laag of te hoog toerental bij de motor van de auto is voor heel veel bestuurder herkenbaar. Vooral  een te laag toerental kan als erg vervelend worden ervaren.  Met name bij het afremmen heeft de motor dan de neiging om af te slaan. Bij een goed lopende op bedrijf temperatuur zijnde motor moet men denken aan een stationair...... Lees hier meer over afstellen stationair toerental.
  spruitstuk auto
  Inlaatspruitstuk en/of uitlaatspruitstuk lekkage: Omdat er voor de verbranding in de motor ook lucht nodig is zit er op een motor een inlaatspruitstuk de lucht die via het luchtfilter naar binnen komt wordt over de cilinders verdeelt. Het inlaatspruitstuk zit ter hoogte van de inlaatkleppen op de cilinderkop gemonteerd. De afstand en vorm van de.....Lees hier meer over Inlaat en/of uitlaatspruitstuk lekkage en reparatie.
  ecu inlezen
  Inleren - inlezen sensor gasklephuis: Langs het uitlezen van auto elektronica kunnen we ook te maken hebben met het inlezen van elektronische onderdelen. Bij het uitlezen wordt er door het aansluiten van de OBD stekker, via de ECU (Electronic Control Unit) naar alle opgeslagen foutcodes van de elektronica gekeken. Het inlezen van elektronische onderdelen.... Lees hier meer over inlezen sensor gasklephuis.
  ecu
  Storingscode auto uitlezen: Door de elektronica is de auto van tegenwoordig een stuk comfortabeler maar vooral ook ingewikkelder geworden wanneer er zich problemen voordoen is het bijna niet meer te doen de storing met een multimeter en de bijbehorende elektrische schema'op te lossen. Daarom is het steeds vaker nodig maar vooral ook handig en wat te denken van..... Lees hier meer over uitlezen auto.
  wit zwarte uitlaatgassen auto
  Mogelijke oorzaak zwarte - witte uitlaatgassen: Bij zwarte rook uit de uitlaat van de auto moet men al snel denken aan problemen met het brandstof systeem. Bij het brandstof systeem denken we niet gelijk aan alleen de brandstof toevoer zoals een mogelijk probleem met de brandstof inspuitpomp of inspuiting zelf, maar ook waar deze mee..... Lees hier meer over mogelijke oorzaak zwart witte uitlaatgassen auto.
  diagnose aansluiting
  Aansluitpunt uitlezen auto: Doordat er steeds meer elektronica in de auto van de laatste jaren is verwerkt en deze helaas ook storingen met zich meebrengen, kan de auto tegenwoordig uitgelezen worden. Omdat alle informatie in de autocomputer word opgeslagen kan Indien zich een probleem voordoet de ECU (Electronic control unit) ofwel de computer.... Lees hier meer over plaats aansluiting diagnose stekker.
  autogas lpg
  Autogas-lpg-G3: Er werd van de carburator overgestapt naar de elektronische injectie omdat deze een betere dosering en timing van de brandstoftoevoer toeliet. Daaraan werd nog een katalysator met lambdasonde gekoppeld om de uitstoot verder te verminderen. De bouwers van LPG - installaties wilden dit milieuvoordeel behouden. Daarom werd het klassiek gas verdampsysteem..... Lees hier meer over autogas lpg g3.
  uitlaatsysteem
  Werking - Vervangen Uitlaat systeem: Het uitlaatsysteem onder uw auto vervult een aantal belangrijke functies. De uitlaat voorkomt geluidshinder door het lawaai van de motor te dempen, verbetert de prestaties van de motor door de juiste tegendruk te bieden en vermindert de milieubelasting door via een chemische reactie schadelijke stoffen in onschadelijke......Lees hier meer over werking uitlaatsysteem.
  uitleg werking onderhoud roetfilter
  Roetfilter schoonmaken of vervangen - functie roetfilter: Omdat er bij een dieselmotor tijdens de verbranding roetdeeltjes ontstaan zijn met name de dieselauto’s van de laatste jaren uitgerust met een roetfilter, ook wel bekend als DPF (Diesel Partikel Filter). Een roetfilter is een filter gemonteerd tussen het uitlaatsysteem van de auto en die dus alleen bij diesel auto’s...... Lees hier meer over werking en onderhoud roetfilter.
  Sitemap:

  Technische Informatie

  Algemene Auto Informatie

  Overige autoweetjes